Проект 2000+

Introduction

Тематичні питання:
1.Міжнародний тероризм
2.Нові незалежні держави
3.Революції та заворушення
4.Зони бойових дій

Проблемне питання:
Чи закінчилась "холодна війна" з розпадом СРСРР?Свою відповідь обгрунтуйте.

Мета проекту:
Ровивати здатність учнів сприймати й досліджувати факти та
об'єкти в історичному просторі, використовуючи прийоми роботи з
історичними картами та розвивати їх просторові компетентності.

Завдання проекту:
Навчити учнів працювати з інтерактивною картою

Місце для роботи з картою на уроці:
під час застосування завдань для проведення окремих практичних
занять;
під час виконання окремих завдань для індивідуальної та колективної
роботи;